Því miður er töluvert um smit í samfélaginu og útlit fyrir að við verðum áfram í baráttunni við veiruna.

Smit hafa komið upp tengt íþróttstarfi og munu eflaust gera áfram.

Ef upp kemur COVID-19 smit í tengslum við íþróttastarf er mikilvægt að forsvarsmenn í íþróttahreyfingunni séu vel undirbúnir og bregðist rétt við.

Í samstarfi við starfsmenn almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins hafa verið útbúnar leiðbeiningar um hvernig bregðast skuli við komi upp smit í tengslum við íþróttastarf. Leiðbeiningarnar byggja á grunni verklags og eyðublaða sem unnið hefur verið með í skólastarfi. Í þessu samhengi er horft til barna fæddum 2005 og síðar.

Komi upp smit í íþróttastarfinu er treyst á að viðkomandi íþróttafélag/deild taki að sér ákveðið hlutverk við að safna saman upplýsingum um þá iðkendur sem um ræðir og koma skilaboðum til þeirra og aðstandenda þeirra. Afar mikilvægt er að íþróttafélög sem koma að smitrakningu séu í góðu samstarfi við stuðningsteymi sveitarfélags/sitt sveitarfélag sem kemur að stuðningi við stjórnendur skólanna og munu leiðbeina aðilum innan íþróttahreyfingarinnar á sambærilegan hátt. Hlutverk sveitarfélaganna og stuðningsteyma þar sem þau eru til staðar er að leiðbeina og tryggja að þeir sem þurfa upplýsingar sem tengjast viðkomandi málum fái þær hvort sem er innan sveitarfélags eða þvert á þau. Sveitarfélögin eru upplýst og reiðubúin til að taka við fyrirspurnum frá íþróttahreyfingunni.  

Til að við náum í sameiningu að hefta útbreiðslu veirunnar er mikilvægt að við stöndum öll saman og aðstoðum eins og frekast er unnt.

Verið er að þýða skjölin sem um ræðir á ensku og pólsku og verða þau gerð aðgengileg um leið og þau eru tilbúin.

Ofangreindar leiðbeiningar og stuðningsefni má finna á heimasíðu ÍSÍ – sjá hér.

Nýjustu reglur um framkvæmd æfinga og keppni 

Sóttvarnarlæknir og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra hafa sent tilmæli til íþróttahreyfingarinnar á höfuðborgarsvæðinu.

Íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu eru þar beðin um að gera hlé á æfingum og keppni í öllum íþróttum frá deginum í dag til 19. október. Jafnframt eru þau beðin um að fresta keppnisferðum út á land.

Í fréttatilkynningu sóttvarnarlæknis og ríkislögreglustjóra er komið inn á fleiri atriði sem tilmæli eru um hér á höfuðborgarsvæðinu.

Tilmælin eru eftirfarandi (fylgja einnig hér með sem viðhengi):

Sóttvarnalæknir og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra ítreka tilmæli sín vegna aukins fjöldi smita einkum á höfuðborgarsvæðinu, vegna Covid-19 síðustu daga og aukið hafa líkur á veldisvexti í faraldrinum.

Búast má við að tölur um fjölda smita verði háar næstu daga. Tilmælin eru; 

 • Hvetjum alla á höfuðborgarsvæðinu til að vera eins mikið heimavið og kostur er.
 • Ekki vera á ferðinni til eða frá höfuðborgarsvæðinu nema nauðsyn sé til.
 • Verjum viðkvæma hópa og takmörkum heimsóknir til einstaklinga í áhættuhópum eins og hægt er.
 • Takmörkun fjölda í búðum –einn fari að versla frá heimili ef kostur er.
 • Hvatt er til þess að þeir sem standi fyrir viðburðum á höfuðborgarsvæðinu fresti þeim
 • Klúbbar, kórar, hlaupahópar, hjólahópar og aðrir hópar sem koma saman geri hlé á starfsemi sinni.
 • Allir staðir á höfuðborgarsvæðinu þar sem almenningur á erindi herði allar sínar sóttvarnaraðgerðir, takmarki eins og hægt er fjölda, tryggi að allir geti sótthreinsað hendur við innganga, sótthreinsi snertifleti og gæti vel að hægt sé að virða fjarlægðarmörk
 • Íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu geri hlé á æfingum og keppni í öllum íþróttum.
 • Íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu fresti keppnisferðum út á land.
 • Allir sem finni fyrir hinum minnstu einkennum haldi sig heima, fari í sýnatöku og líti á að þeir séu í einangrun þar til neikvæð niðurstaða úr sýnatöku liggi fyrir.
 • Allir á höfuðborgarsvæðinu og víðar þurfa að koma með okkur í þetta átak og gæta sérstaklega vel að sér næstu vikur.

Framkvæmdastjórn ÍSÍ samþykkti á fundi sínum rétt í þessu að beina því til íþróttahreyfingarinnar á höfuðborgarsvæðinu að fara að tilmælum sóttvarnalæknis og almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra.

Framkvæmdastjórn ÍSÍ beinir því einnig til íþróttahreyfingarinnar í heild að taka tillit til þeirra aðstæðna sem skapast hafa á höfuðborgarsvæðinu og þeirra aðgerða sem sérsambönd ÍSÍ hafa þurft að grípa til í kjölfarið.

Jafnframt er bent á að tilmæli um ferðalög til eða frá höfuðborgarsvæðinu ná einnig til iðkenda og annarra þátttakenda í íþróttastarfinu.

Á vef stjórnarráðs Íslands hefur verið birt frétt um COVID-19: Um reglur og tilmæli.

Til viðbótar við reglugerð heilbrigðisráðuneytisins sem birt var í fyrradag er í fréttinni vísað til tilmæla sóttvarnarlæknis og þeirra sjónarmiða hans að stöðva beri allt skipulagt íþróttastarf hjá börnum næstu tvær vikurnar á höfuðborgarsvæðinu.

Tilmæli sóttarnarlæknis fela í sér beiðni til fólks um að sýna samstöðu og þá e.t.v. ganga lengra en þarf samkvæmt laganna bókstaf.

 

06.10.2020

Heilbrigðisráðherra hefur birt breytingar á reglugerð um samkomutakmarkanir sem gilda á höfuðborgarsvæðinu, eða nánar tiltekið í sveitarfélögunum Reykjavíkurborg, Seltjarnarnesbæ, Mosfellsbæ, Kjósarhreppi, Hafnar­fjarðar­kaupstað, Garðabæ og Kópavogsbæ.

Heilbrigðisráðherra féllst á tillögur sóttvarnalæknis um hertar samkomutakmarkanir á höfuðborgarsvæðinu og taka þær gildi á morgun, 7. október. Samkomutakmarkanir sem kynntar voru í gær gilda óbreyttar annars staðar á landinu. Gildistími þessara takmarkana er til og með 19. október.

Helstu atriði er tengjast íþróttastarfi má lesa hér að neðan - frétt með nánari upplýsingum má finna á heimasíðu stjórnarráðsins - sjá hér.

Hertar takmarkanir fela í sér eftirfarandi:
Nálægðarmörk 2 metrar: Nálægðarmörk verða 2 metrar.
Íþróttir og líkamsrækt innandyra óheimil: Líkamsrækt, íþróttastarf og sambærileg starfsemi sem krefst snertingar eða hætta er á snertingu á milli fólks eða mikilli nálægð, eða þar sem notkun á sameiginlegum búnaði getur haft smithættu í för með sér er óheimil innandyra.
Íþróttir utandyra: Íþróttir utandyra eru heimilar en áhorfendur á íþróttaviðburðum utandyra skulu ekki vera fleiri en 20 í hverju rými. Áhorfendur skulu bera grímu og sitja í merktum sætum. 

Börn fædd 2005 og síðar:
Íþrótta- og æskulýðsstarfsemi og tómstundir barna sem eru fædd 2005 og síðar er  heimil. 
Keppnisviðburðir: Keppnisviðburðir barna sem fædd eru 2005 og síðar þar sem hætta er á blöndun hópa umfram hefðbundnar æfingar eru óheimilir.
Nálægðar- og fjöldamörk: Líkt og áður gilda nálægðar- og fjöldamörk ekki um börn fædd 2005 og síðar.